Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) drivs av Lärarhögskolan och inkluderar forskarstuderande och handledare från hela universitetet.

Läs mer om Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion