IT, medier och lärande

Visionen är att etablera ett internationellt erkänt forskningscentrum för IT, medier och lärande (ICTML) vid Umeå universitet. Drygt 30 forskare medverkar i forskningsområdet. Samverkande institutioner är Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML), Pedagogiska institutionen, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV), Institutionen för estetiska ämnen, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen, Institutionen för fysik samt Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. ICTML har följande målformuleringar:
• Att stärka förmågan att stödja forskningsbaserad utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
• Att sprida forskningsresultaten genom publicering i de högst rankade, internationella och vetenskapligt granskade tidskrifterna samt tidskrifter med en bredare läsekrets och konferenser på alla nivåer.
• Att medverka till att främja ”digital solidaritet” samt minska ”digitala klyftor” på samtliga nivåer, genom ett aktivt deltagande i internationaliseringsprocessen.
• Att medverka till forskningsbaserat policyskapande och beslutsfattande på samtliga nivåer.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Isa Jahnke, Interaktiva medier och lärande (IML)

Besöksadress
Naturvetarhuset plan 2, huskropp NB, Johan Bures väg 14

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Anders D. Olofsson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Pedagogiska institutionen, Hus Y, Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 78 09

Kontaktformulär