Forskning

Lärarutbildningens definition på utbildningsvetenskap

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet fokuseras på följande starka forskningsområden:

Därtill kan nämnas forskning inom utvecklingsområdena:

Forskning med utbildningsvetenskapligt innehåll bedrivs också inom områdena estetiska lärprocesser, värdegrund, genus, demokrati, idrottspedagogik samt företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik.


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion