Anders Persson – historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Date: 2017-09-15
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Location: Högskolan Dalarna, Falun, FÖ 5
The event is for: students - anyone - employees

Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

History teaching in the Age of peiformativity: Swedish upper primary school teachers' experiences of a new curriculum

Opponent: Arja Virta, Professor of History and Social Science Education, Department of Teacher Education, University of Turku, Finland


Organizer: Instituationen för ide- och samhällsstudier
Contact person: Monika Vinterek
Institutionens webbsidor
Event type: Dissertation
Add to your Calendar


Page Editor: Marie Oskarsson

Print page