Sök- och skrivverkstad

Date: 2017-03-23
Time: 2:00 PM - 4:00 PM
Location: Studieverkstad
The event is for: students

Torsdagar kl. 14-16

Kom till Studieverkstaden på UB för att vässa dina studiefärdigheter genom att ta del av de resurser som biblioteket har att erbjuda.
Studieverkstaden bemannas av

- bibliotekarier
- skrivhandledare
- studiehandledare


Diskutera och ställ frågor om

- informationssökning
- referenser
- studieteknik och studievanor
- skrivande på svenska och engelska
- muntliga redovisningar på svenska och engelska

Ingen anmälan - bara kom!
Välkommen!
 


Organizer: Studieverkstad
Contact person: Studieverkstad
Studieverkstad
Event type: Other
Add to your Calendar


Page Editor: Marie Oskarsson

Print page