Till umu.se

Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Vill ni stärka den vetenskapliga kompetensen i skolverksamheten?

2017-04-26
Möjlighet för skolhuvudmän – Lärarhögskolan finansierar hälften av kostnaden för en forskarstuderande.

Vetenskapen marscherar jorden runt

2017-04-13
March for Science är en global manifestation med rötterna i USA, där forskare vill uppmärksamma vikten av vetenskap och den forskningsbaserade kunskapen i samhället, samt att motverka faktaresistens. Manifestationen får även fotfäste i Sverige där Umeå är en av de arrangerande städerna.

Specialpedagogik: Olikhet är en styrka i glesbygdsskolan

2017-04-13
Gerd Pettersson, som nyligen disputerade vid Pedagogiska institutionen, berättar i tidningen "Specialpedagogik" om avhandlingen som handlar om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.

Ett fyrtiotal utländska lärare har nu påbörjat utbildningen Snabbspåret

2017-04-12
Den 3 april startade snabbspåret för drygt 40 utländska lärare vid Umeå universitet. Det är Umeå universitet och Arbetsförmedlingen som skapat förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen, som för första gången genomförs på distans.

Lärarhögskolan får ny biträdande rektor

2017-04-12
Anna Lindqvist, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, blir ny biträdande rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. 

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 31 mars

Nyhetsbrev 23 februari

Nyhetsbrev 27 januari