Till umu.se

Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Skolans materiella förutsättningar påverkar skolpersonalens yrkesuppdrag

2016-05-24
En ny avhandling från Umeå universitet visar att standarden på skolbyggnader, kvaliteten på klassrum och den utrustning lärarna använder för elevernas lärande, kännetecknas av stora skillnader beroende på vilken social klass eleverna kommer från eller vilka resurser som finns i skolan och dess närom...

Spikning på Kostvetenskap

2016-05-20
Fredagen den 20 maj spikade Cecilia Lindblom, doktorand vid institutionen för kostvetenskap, sin avhandling med den svenska titeln: Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet - förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse.

Känslomässig och inspirerande TEDxUmeå levererade

2016-05-12
Igår gick årets TEDxUmeå av stapeln på Väven. 400 deltagare fick lyssna till arton talare med berättelser som inspirerade och berörde på endast 15 minuter. Budskapen kretsade bland annat kring vår syn på människokroppen, växtförädling och vetenskapliga framsteg, normbrytande företeelser och vad som ...

Utlysning av medel för FoU-uppdrag

2016-05-09
I denna utlysning, som riktar sig till både lärare och forskare, fördelar Lärarhögskolan medel för 2–3 forsknings- och utvecklingsuppdrag i samverkan mellan skola och universitet

Skolledaren och forskningen

2016-05-03
Temat för 2016-års konferens är: Globala klassrum/förskolor, breda uppdrag - ledarens roll och ansvar?

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2016-02-11

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Presentationsfilm för lärarprogrammet vid Umeå universitet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 29 april

Nyhetsbrev 24 mars

Nyhetsbrev 26 februari

Nyhetsbrev 29 januari

Nyhetsbrev 21 december

Nyhetsbrev 27 november

Nyhetsbrev 2 november

Nyhetsbrev 25 september