Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Pedagogiska magasinet: Proven kan sänka elevers självbild

2014-09-25
Är de nationella proven ett bra verktyg för bedömning eller kan de rentav ha negativa konsekvenser för elevernas lärande? Gunnar Sjöberg och Eva Silfver har följt införandet av proven i matematik i årskurs 3.

Kultur – tema för höstens Vetenskapsluncher

2014-09-25
Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk. Skönhet i matematik. Hälsa för musiker. Stadsomvandlingen i Kiruna. Det är några av ämnena på de tio vetenskapsluncher som Umeå universitet bjuder in till med start torsdagen 2 oktober. Den röda tråden för höstens föreläsningar är kultur.

Ola Lindberg och Oscar Rantatalo - ett framgångsrikt par

2014-09-24
Ola Lindberg, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen och Oscar Rantatalo, universitetslektorer vid Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet har på ett framgångsrikt sätt arbetat ihop under senaste tiden, något som gett synliga resultat både i forskning och i undervisning.

Ny bok om skolinspektion som styrning

2014-09-24
Antologin ”Governing by Inspection” är resultatet av ett forskningsprojekt med samma namn. Boken bygger på omfattande empiriska studier i England, Skottland och Sverige och behandlar inspektion och skolans styrning på trans-nationell, nationell och lokal nivå. Joakim Lindgren från Pedagogiska instit...

Hur påverkar det samtida medielandskapet skolan?

2014-09-17
Hur påverkas skolan och barns lärande och utbildning av dagens interaktiva medier? Nu släpps den nya boken Interaktiva medier och lärandemiljöer som diskuterar och ställer frågor kring skolan i det samtida medielandskapet.

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2013-10-16

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Presentationsfilm för lärarprogrammet vid Umeå universitet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 3 sept

Nyhetsbrev juni

Nyhetsbrev april