Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Internationellt forskningsprojekt om privata aktörer möttes i Umeå

2018-09-20
Det internationella forskningsprojektet ”Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES)” träffades i Umeå den 17-19 september.

Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

2018-09-07
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Centrum för utvärderingsforskning (UCER), presenterar en ny rapport om Läslyftet. Utvärderingen görs på uppdrag av Skolverket.

Inbjudan att nominera ledamöter i styrelsen för Lärarhögskolan

2018-09-07
Samtliga anställda vid Umeå universitet erbjuds nu tillfälle att nominera ledamöter till styrelsen för Lärarhögskolan för tiden 2019-01-01 till 2022-12-31. Representanter för skolhuvudmän har möjlighet att nominera externa ledamöter.

Stort intresse för praktiknära skolforskning

2018-09-04
Det finns ett stort intresse bland kommunerna i Norr- och Västerbotten att delta i försöksverksamheten Ulf, hittills har sex intresseanmälningar inkommit till Umeå universitet som även projektleder en av de fyra noderna. Ulf står för Utveckling, Lärande och Forskning och är initierat av regeringen o...

Lärarhögskolan inleder samarbete inom området arktisk lärarutbildning

2018-08-22
Lärarhögskolan vid Umeå universitet stärker utbildnings- och forskningssamarbetet inom området arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet genom att medverka i ett utvecklingsprojekt tillsammans med fyra andra nordliga universitet. 

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Forskarbloggen

Kristina Hansson är lektor i pedagogiskt arbete. Hon arbetar dels som forskningssamordnare vid lärarhögskolan och dels som vetenskaplig ledare vid Piteå kommuns Utbildningsförvaltning. Kristina är också knuten till Institutionen för estetiska ämnen.

Försöksverksamhet praktiknära forskning i skolan

Ny dag nya chanser?

Kalendarium

Till kalendariet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. 

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

25 maj

3 maj