Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Projektpengar till infrastruktur för samiskt audiovisuellt kulturarv

2018-11-09
Vaartoe - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet har tillsammans med Kungliga Biblioteket, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Sametinget, Ájtte och Svenska Filminstitutet fått över 13 miljoner kronor i projektmedel av Vetenskapsrådet. Projektet ”Samisk audiovisu...

Pedagogiska institutionen stärker forskningen inom det normkritiska fältet

2018-11-06
Pedagogiska institutionens område 'Genus och pedagogiska processer i samhället' (GePS) har erhållit Vetenskapsrådets "Kerstin Hesselgren gästprofessur" för Ann Phoenix, professor i socialpsykologi vid Institute of Education, University College London, Storbritannien. Ann Phoenix kommer att under år ...

Nya forskningsmedel till TUV från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

2018-11-05

Forskare vill undersöka "nördens" betydelse i relation till intresset för teknikutbildningar

2018-11-02
Eva Silfver, professor vid Pedagogiska institutionen, har tillsammans med tre forskare till beviljats sex miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet till projektet: "NÖRDEN SOM GRINDVAKT? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik.

Lärare får kompetensutveckling med demokratitema

2018-10-25
När eleverna är lediga under höstlovet har lärarna möjlighet till kompetensutveckling. Den 30-31 oktober kommer nära 600 lärare till Umeå universitet till konferensen Kunskapsveckan. Det blir två dagar fyllda av samtal, föreläsningar och teater.

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson

Utskriftsversion

Forskarbloggen

Kristina Hansson är lektor i pedagogiskt arbete. Hon arbetar dels som forskningssamordnare vid lärarhögskolan och dels som vetenskaplig ledare vid Piteå kommuns Utbildningsförvaltning. Kristina är också knuten till Institutionen för estetiska ämnen.

Försöksverksamhet praktiknära forskning i skolan

Ny dag nya chanser?

Kalendarium

Till kalendariet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. 

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

25 maj

3 maj