Till umu.se

Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Utvärdering och bedömning i ny upplaga

2017-01-13
Utvärdering och bedömning i skolan kommer nu i en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Agneta Hult, docent i pedagogik vid Pedagogiska institutionen och Anders Olofsson, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet är redaktörer för boken.

Nominera till Lärarhögskolans pedagogiska pris

2017-01-12
Nu kan du nominera lärare som du tycker har gjort en särskilt god insats i en utbildning inom Lärarhögskolan. Lärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion den 20 maj 2017. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, ...

Konferens om nätverkat lärande

2017-01-11
Medlemmar av DIGSUM:s forskargrupp LICT arrangerar tillsammans med KTH, Mittuniversitetet och Aalborgs universitet den öppna konferensen "Professional Development and Networked Learning" i Aalborg den 6 april 2017.

Utvärdering visar hur matematikundervisningen i Sverige har förbättrats

2016-12-09
Matematiklyftet var en nationell fortbildningssatsning som erbjudits alla matematiklärare i Sverige. Cirka 75 % av Sveriges alla matematiklärare har genomgått denna fortbildning. Forskare vid Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) har genomfört en utvärdering av Matematiklyftet. I denna ...

Tio projekt får medel från Formas

2016-12-02
Formas forskarråd har beslutat att bevilja medel till tio projekt vid Umeå universitet som bedriver forskning för hållbar utveckling.

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2016-02-11

Utskriftsversion

Presentationsfilm för lärarprogrammet vid Umeå universitet

Kalendarium

Till kalendariet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. 

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 22 december

Nyhetsbrev 25 november

Nyhetsbrev 28 oktober

Nyhetsbrev 2 september