Till umu.se

Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Sapir: Vacker matematik, finns det?

2016-04-29
Vet du hur ett rosenblad är uppbyggt? Eller en regndroppe? Docent Manya Sundström vid Umeå universitet forskar på matematisk estetik och fascineras över dess förmåga att ge oss ett språk så vi kan läsa naturen. Men vad är egentligen vacker matematik, och kan den rädda världen?

Digitalisering av framtidens prov och provmiljöer diskuteras

2016-04-28
Frågor om hur storskaliga prov liknande Högskoleprovet och Nationella proven kan och bör se ut lyfts på den internationella konferensen Framtidens prov och provmiljöer. Den äger rum i Umeå 16–17 juni och arrangeras av Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

VK: Amerikanskt pris till forskare i Umeå

2016-04-26
Manya Sundström, forskare vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik, tilldelas utmärkelsen Halmos Ford Award från Amerikanska matematikersällskapet. Manya Sundström belönas för en artikel som publicerades i fjol i tidskriften The American Mathematical Monthly.

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

2016-04-21
Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Första internationella IGSA-konferensen - FlickForsk! var där

2016-04-19
Den 7 till 9 april höll International Girls Studies Association (IGSA) sin första konferens vid University of East Anglia i Norwich. Från Umeå universitet deltog en grupp forskare från olika ämnen som är aktiva inom nätverket FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies vid UCGS.

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2016-02-11

Utskriftsversion

Presentationsfilm för lärarprogrammet vid Umeå universitet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 29 april

Nyhetsbrev 24 mars

Nyhetsbrev 26 februari

Nyhetsbrev 29 januari

Nyhetsbrev 21 december

Nyhetsbrev 27 november

Nyhetsbrev 2 november

Nyhetsbrev 25 september