Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen till Lärarhögskolan!

Skolan spelar en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. En framgångsrik skola bygger på lärarnas utbildning och kompetens – det har vi tagit fasta på! På Lärarhögskolan finns goda förutsättningar att utvecklas om du vill:

  • studera till lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • komplettera din lärarutbildning
  • forskarstudera inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
  • bedriva forskning och utveckla ditt forskningsnätverk inom utbildningsvetenskap
  • samverka inom forskning och med lärarutbildning

Nyheter

Informationsmöte om medel för forskning och verksamhetsutveckling

2015-03-02
Informationsmöte om medel för forskning och verksamhetsutveckling - ett samarbete mellan Umeå kommun, Ålidhemsskolan och Lärarhögskolan

Utlysning av medel

2015-02-18
År 2015 är sista året för utdelning av medel inom ramen för Genus som stark forskningsmiljö. Efter förslag från forskargruppen Genus-stark forskningsmiljö har föreståndaren för Umeå centrum för genusstudier beslutat om följande samlade utlysning:

Medel för forsknings- och utvecklingsuppdrag inom utbildningsvetenskap

2015-02-17
Den som erhåller medel i denna utlysning har under två eller tre år arbetsuppgifter riktade mot 1) skolverksamheten, 2) universitetsverksamheten och 3) samverkan mellan 1 och 2. Sista ansökningsdag 1 september 2015

Ny antologi om litteraturundervisning

2015-02-13
Maria Jönsson, biträdande lektor i litteraturvetenskap, och Anders Öhman, professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik, är redaktörer för boken "Litteratur och läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter" som givits ut av Studentlitteratur.

Komparativa angreppsätt på historiedidaktisk forskning

2015-02-11
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning arrangerar ett minisymposium under rubriken "Comparative Approaches in History Education Research" den 25 mars.

Fler nyheter


Sidansvarig: Marie Oskarsson
2013-10-16

Utskriftsversion

Presentationsfilm för lärarprogrammet vid Umeå universitet

Lärarhögskolans nyhetsbrev

Lärarhögskolans nyhetsbrev riktar sig till dig som arbetar i förskola och skola. Brevet kommer ut en gång i månaden. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Ja, jag vill prenumerera!

De senaste nyhetsbreven:

Nyhetsbrev 2 mars

Nyhetsbrev 29 januari